KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Świetlica

W świetlicy jest bardzo ciekawie,
w świetlicy czas płynie zabawnie.
Kto często przebywa w świetlicy,
nie snuje się sam po ulicy.

Tu czeka nas przygód wiele,
tu wokół są przyjaciele.
Tu bawimy się, uczymy, gramy,
co dzień wiele przygód mamy.

A więc spędzajcie czas w świetlicy.
Bawcie się razem z nami,
a zapełnicieświat swój wokół
przyjaciółmi, przygodami.

Świetlica w naszej szkole jest otwarta dla wszystkich uczniów w godzinach od 7.00 do 17.00.

Do świetlicy uczęszczają przede wszystkim uczniowie klas I- III. W świetlicy przebywają również dzieci oczekujące na zajęcia lekcyjne i dodatkowe oraz dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii. W celu zrealizowania zadań planu opiekuńczo-wychowawczego dokładamy starań w organizacji pomocy w nauce dla chętnych i potrzebujących uczniów. Zajęcia organizowane w świetlicy są ciekawym urozmaiceniem, wspomagają rozwój dzieci, skłaniając je do twórczego myślenia i rozwijania własnych zainteresowań.
  Organizujemy gry i zabawy ruchowe oraz liczne zabawy na świeżym powietrzu. Nasi podopieczni mogą rozwijać swoje zdolności podczas zajęć plastycznych z wykorzystaniem rozmaitych technik.

Rodzice zapisują dziecko na każdy nowy rok szkolny wypełniając specjalną kartę zgłoszenia i składając ją do wychowawców świetlicy.


Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków i odrobienia zadań domowych.

Świetlica pracuje według rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowany jest on w formie tematów tygodniowych, a dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci - rodziny, szkoły, kolegów, świąt i ważnych wydarzeń, związane są także z porą roku.

Zabawa jest podstawową formą aktywności dzieci, dlatego wychowankowie mają także czas na dowolne zabawy zgodne ze swymi upodobaniami. Przy sprzyjającej pogodzie dzieci biorą udział w zajęciach rekreacyjnych na podwórku szkolnym.

Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Ważne jest także rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

W świetlicy systematycznie odbywają się zajęcia przygotowujące uczniów do lekcji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci potrzebujących pomocy w nauce.

Na bieżąco staramy się rozwiązywać problemy wychowawcze współpracując z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami.

Jesień w naszej świetlicy