Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kalendarium

 Termin

Wydarzenie

1 września 2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

listopad 2022

Próbny egzamin ósmoklasisty Nowa Era

13 grudnia 2022

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych z zachowania

23 – 31 grudnia 2022

Zimowa przerwa świąteczna

05 stycznia 2023

13 stycznia 2023

Wystawienie ocen śródrocznych przewidywanych

Wystawienie ocen śródrocznych

16 – 29 stycznia 2023

Ferie zimowe

06 lutego 2023

Rozpoczęcie II półrocza

16 – 29 stycznia 2023

Ferie zimowe

06 – 11 kwietnia 2023

Wiosenna przerwa świąteczna

18, 19, 20 kwietnia 2023

Próbny egzamin ósmoklasisty

16 maja 2023

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nagannych z zachowania

23 maja 2023

24 maja 2023

25 maja 2023

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (wtorek)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki (środa)

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego (czwartek)

5 czerwca 2023

12 czerwca 2023

Wystawienie ocen rocznych przewidywanych

Wystawienie ocen rocznych

23 czerwca 2023

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 czerwca – 31 sierpnia 2023

Ferie letnie

Dni ustawowo wolne od nauki/pracy (święta)

1 listopada 2022r. – Wszystkich Świętych (wtorek),

11 listopada 2022r. – Święto Odzyskania Niepodległości (piątek),

25 – 26 grudnia 2021r. – Boże Narodzenie (niedziela - poniedziałek),

1 stycznia 2023r.– Nowy Rok (niedziela),

6 stycznia 2023r. – Trzech Króli (piątek),

6 - 11 kwietnia 2023r. – Wielkanoc,

1 maja 2023r. – Święto Pracy (poniedziałek),

3 maja 2023r. – Święto Konstytucji Trzeciego Maja (środa),

8 czerwca 2023r. – Boże Ciało (czwartek).

Propozycja dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

14 października 2022r. (piątek)

31 października 2022r. (poniedziałek)

2 maja 2023r. (wtorek)

23 maja 2023r. (wtorek)

24 maja 2023r. (środa)

25 maja 2023r. (czwartek)

9 czerwca 2023r. (piątek)