Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku informuje, że od 22 kwietnia 2024 r.  rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Zasady przyjęć do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku zostały przygotowane w oparciu o przepisy:

 1. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1718, 1672, 2005).
 2. Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Łaskuz dnia 23 stycznia 2024 roku.
 3. Uchwała NR LVI/688/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 roku.

Zgłoszenie kandydata z obwodu

 1. Dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Łasku przyjmuje się do klas pierwszych na podstawie zgłoszenia, które można pobrać ze strony internetowej Platforma VULCAN - Apilkacja Nabór - kanał kandydata (od 22 kwietnia, godz. 8.00)
 2. Zgłoszenie należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły w dniach od 22 kwietnia 2024 r. 0d godz. 8.00 do 6 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów spoza obwodu

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza jej obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. System przeprowadza postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Rodzice

 1. Logują się (od 22 kwietnia 2024 r. godz.8.00) do systemu dostępnego pod adresem lask.podstawowe.vnabor.pl uzyskując w ten sposób dostęp do elektronicznego formularza wniosku o przyjęcie do szkoły, w którym wprowadzają dane dziecka do systemu
 2. Drukują wypełniony wniosek oraz oświadczenia i po podpisaniu przez obojga rodziców/prawnych opiekunów składają go w sekretariacie szkoły w dniach od 22 kwietnia 2024 r.  do 6 maja 2024 r. r.

Uwaga:

Wysłanie wypełnionego druku wniosku przy pomocy systemu informatycznego naboru bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie będzie uznawane za zgłoszenie dziecka – takie zgłoszenie nie bierze udziału w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Łasku z dnia 23 stycznia 2024 r.
 2. Uchwała NR LVI/688/2023 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 8 lutego 2023 r.

Obwody:

 1. Uchwała NR XXIX/366/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r.