Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt "Poszerzamy horyzonty"

 

Gmina Łask jest beneficjentem Projektu „Poszerzamy horyzonty" –
wsparcie szkół podstawowych z terenu gminy dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,
Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK,
nauk matematyczno-przyrodniczych, j. obcych, przedsiębiorczości u 80% spośród 928 uczniów szkół podstawowych Gminy Łask,
rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
poszerzenie kompetencji zawodowych u 80% spośród 122 nauczycieli oraz unowocześnienia zaplecza dydaktycznego szkół do 31.07.2020 r.

Efektem wdrożonych zmian będzie:

- poszerzenie kompetencji kluczowych wśród 742 uczniów.
- podwyższenia kompetencji i kwalif. zawod. przez min. 98 nauczycieli oraz unowocześnienie pomocy,
  materiałów dyd. i zmodernizowanie pracowni przyrodniczych i TIK.    

Całkowita wartość projektu: 1 848 213,77                                                                    

Kwota dofinansowania: 1 704 853,15  

1)      Ze środków europejskich 85 % wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 1 570 981,70 PLN

2)      Ze środków dotacji celowej 7,24% wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 133 871,45 PLN

Wkład własny: 
Ze środków publicznych 7,76% wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 143 360,62 PLN 

Harmonogram zajęć

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja dla ucznia

Zakres danych osobowych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku